Psychologische Eerste Hulp (PEH) bij rampenbeheersing in het Caribisch Gebied. Tweede Editie. 2021

Inleiding tot de cursus

De Psychologische Eerste Hulp (PEH) cursus is een twaalf-urige zelftempo training. Het heeft tot doel niet-deskundige personen te voorzien van de tools om op gepaste wijze eerste hulp te verlenen aan personen die psychologische nood ervaren ten gevolge van crisissituaties.  

De cursus omvat de belangrijkste gebieden van: PEH begrijpen; Hoe verantwoord te helpen; PEH verlenen; Personen die waarschijnlijk speciale aandacht nodig hebben; Voor uzelf en uw collega’s zorgen; en de PEH vaardigheden in de praktijk toepassen.

Elke module begint met een samenvatting van de vorige lezingen en leerdoelen. Het bevat reflecties, korte meerkeuzevragen verspreid over de module en eindigt met een samenvatting van de module.

De tweede editie van deze cursus bevat speciale overwegingen voor het gebruik van PEH vaardigheden op een manier die veilig is voor zowel de hulpverlener als de persoon die in nood verkeert tijdens een uitbraak van een ziekte, zoals de COVID-19 pandemie. Deze nieuwe inhoud is geïntegreerd in de 6 modules van de cursus.

Doel

Een kader bieden voor zorgverleners/vrijwilligers/eerstehulpverleners om psychologische en sociale steun te verlenen aan personen in crisissituaties.

Doelstellingen

De leerdoelen van deze cursus zijn:

  1. Psychologische Eerste Hulp (PEH) definiëren
  2. Factoren beschrijven die overwogen moeten worden bij het verlenen van PEH
  3. Bespreken van het proces van het verlenen van PEH
  4. Acties noemen die PEH zorgverleners moeten ondernemen om voor zichzelf en hun collega’s te zorgen
  5. Personen met speciale behoeften identificeren
  6. PEH op verschillende crisisscenario’s toepassen

Doelgroep

De Psychologische Eerste Hulp training is ontwikkeld voor alle personen, waaronder vrijwilligers en niet-deskundige personen, in de gemeenschap die misschien in een positie zijn om het psychologisch en sociaal welzijn van personen te ondersteunen tijdens en na een crisis, bijv. hulporganisatie vrijwilligers, leerkrachten, religieuze leiders, etc.

Duur van de cursus

12 uren

Opbouw van de cursus:

Module 1 - PEH begrijpen (1 uur)

Module 2 - Hoe verantwoord te helpen (1,5 uur)

Module 3 - PEH verlenen (3,5 uur)

Module 4 - Personen die waarschijnlijk speciale aandacht nodig hebben (2,5 uur)

Module 5 - Zorgen voor uzelf en uw collega’s (1,5 uur)

Module 6 - PEH vaardigheden in de praktijk toepassen (1,5 uur)

Last update: 05/Apr/2024