Food Handlers Virtuele Training

Inleiding tot de cursus
Door voedsel overgedragen ziekten zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekten, veroorzaakt door het eten van voedsel dat verontreinigd is met micro-organismen of chemicaliën. Volgens de World Health Organization (WHO) sterven naar schatting 1,8 miljoen mensen per jaar aan de gevolgen van maag-darm ziekten, waarvan 70% door voedsel wordt overgedragen. De gevaren die door voedsel overgedragen ziekten veroorzaken, kunnen zich voordoen in de verschillende stadia van de voedselketen (van de primaire productie tot aan tafel). Als verontreinigde voedingsmiddelen de consument bereiken, kan dit gevolgen hebben voor de volksgezondheid en economische schade veroorzaken voor de bedrijven die betrokken zijn bij de bereiding en verkoop van voedsel.

Goede productiepraktijken (GPP’s) verminderen het risico op verontreiniging van voedsel met biologische, chemische of fysische agentia aanzienlijk. Aangezien volksgezondheidsinspecteurs verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de kwaliteit door de hele voedselproductieketen, is het van het grootste belang dat zij op de hoogte zijn van de GPP-voorschriften. Daarnaast moeten food handlers de juiste technieken worden aangeleerd om het risico op verontreiniging te verminderen. Gelukkig zijn de maatregelen ter voorkoming van voedselverontreiniging zeer eenvoudig en kunnen ze worden toegepast door iedereen die voedsel hanteert, door het volgen van eenvoudige regels voor het hygiënisch hanteren van voedsel.

Het doel van deze training is om personen die voedsel hanteren, de nodige informatie te verschaffen om goede voedselbereidingspraktijken te vergemakkelijken en toe te passen. Daarnaast is het de bedoeling om basisinformatie te verschaffen over voedselveiligheid die landen kunnen aanpassen aan hun eigen behoeften.

De training bestaat uit drie (3) modules die gericht zijn op de volgende onderwerpen: (1) Voedselgevaren; (2) Door voedsel overgedragen ziekten; en (3) Hygiënemaatregelen om voedselverontreiniging te voorkomen. De beoordeling aan het eind is bedoeld om de kennis die tijdens de cursus is opgedaan met betrekking tot het belang van het hygiënisch hanteren van  voedsel voor de volksgezondheid, te beoordelen.

Cursusbeschrijving en doelgroep
De cursus bestaat uit een reeks digitale interactieve modules met lezingen, casestudies, korte quizzen en een eindexamen. De cursus bevat ook verklarende aantekeningen, hulpmiddelen en een student en trainer’s handboek om de deelnemers te helpen de onderwerpen gemakkelijk te begrijpen. De doelgroep zijn food handlers over de hele wereld.

Cursus einddoel
Belangrijkste doelen van de cursus:

  • Vergroten van het begrip onder food handlers over de basismaatregelen met betrekking tot voedselveiligheid en voedselhygiëne.
  • Kennis verschaffen over de belangrijkste oorzaken van door voedsel overgedragen ziekten en manieren om voedselverontreiniging te voorkomen.
  • Het belang benadrukken van persoonlijke hygiëne en goede voedselbereidingspraktijken.
  • De juiste stappen aangeven van het schoonmaken van keukengerei en afvalverwijdering.

Geschatte duur van de cursus
5 uren

Structuur van de cursus

Cursus Inleiding
 Module 1: Voedselgevaren
 Module 2: Door voedsel overgedragen ziekten
 Module 3: Hygiënemaatregelen om voedselverontreiniging te voorkomen
 Cursus Quiz
 Eindexamen
Last update: 08/Apr/2024