COVID-19 Virtual Courses

Instellingen voor Langdurige Zorg tijdens COVID-19 (Nederlands)

De COVID-19 pandemie treft oudere personen onevenredig veel, vooral degenen die in instellingen voor langdurige zorg (LTCF) wonen, met een significant effectop het sterfte- en ziektecijfer....

Standaard Voorzorgsmaatregelen: Handhygiëne (Nederlands)

De meeste gezondheidszorg-gerelateerde infecties kunnen voorkomen worden door middel van een goede handhygiëne – uw handen reinigen op de juiste momenten en op de juiste manier. De WHO Richtlijnen...

Infectiepreventie en Controle (IPC) van het COVID-19 Virus (Nederlands)

Deze cursus biedt informatie over wat gezondheidszorginstellingen moeten doen om voorbereid te zijn om te reageren op een geval van een opkomend virus die de luchtwegen infecteert zoals het nieuwe...

COVID-19: How to put on and remove personal protective equipment (PPE)

This is a guide for healthcare workers involved in patient care activities in a healthcare setting. It aims to show the type of personal protective equipment or PPE needed to correctly protect...

COVID-19: Hoe persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) aan - en uit te trekken (Nederlands)

Dit is een handleiding voor gezondheidswerkers die betrokken zijn in patiëntzorg activiteiten in een gezondheidszorg setting. Het doel van de handleiding is om te laten zien welk type persoonlijke...